Kokybė

UAB „Vėtrija“ kolektyvo tikslas – efektyviai gaminti vartotojų reikalavimus ir lūkesčius atitinkančią produkciją. Siekdami įgyvendinti šį tikslą UAB „Vėtrija“ vadovybė ir kiekvienas darbuotojas įsipareigoja:

• nenukrypstamai laikytis gamybos technologinių ir maisto saugos reikalavimų nuo žaliavos priėmimo iki produkto išsiuntimo vartotojui;
• nuolat tobulinti įmonės technologinę bei organizacinę veiklą, kuri užtikrintų efektyvų darbą bei kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimą;
• gerinti darbo aplinką;
• sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją bei skatinti kokybišką darbą;
• propaguoti ir tiekti klientams sveikus ir saugius produktus, atitinkančius įstatymų ir teisės aktų reikalavimus;
• sistemingai dirbti su žaliavų tiekėjais, teikiant informaciją, kuri gerintų jų veiklą;
• pagal vartotojo poreikių analizę nuolat tobulinti gaminamą produkciją. 
 

 

UAB “VĖTRIJA” - Artojų g. 3 Alytus, LT-62312, Lietuva vetrija@vetrija.lt
Tel.    +370 315 77100
Tel.    +370 315 77611
Faks. +370 315 77398
©2010 UAB “Vėtrija”
Sukūrė - BT grupė